Socialinė atsakomybė

Esame socialiai atsakinga bendrovė, kadangi daug dėmesio skiriame geriems ir ilgalaikiams santykiams su darbuotojais, verslo partneriais, visuomene ir aplinka. Mums rūpi ilgalaikė ir harmoninga visuomenės pažanga, todėl prisidedame prie inovacijų raidos ir e. visuomenės kūrimo. Rūpinamės IT sektoriaus verslo aplinkos gerinimu.

Socialinius projektus paverčiame vidine įmonės kultūros dalimi. Siekdami socialinės ir ekonominės gerovės dalinamės savo žiniomis ir patirtimi su kitais, rūpinamės visuomenės edukacija IT klausimais, remiame ir skatiname su moderniomis technologijomis susijusias iniciatyvas. Aktyviai ir kryptingai dalyvaujame įvairiuose mokslo ir švietimo programose, ypač įtraukdami jaunuosius visuomenės narius.

 

 

Share