„REMIT duomenų teikimo programinis modulis“ – automatizuotas duomenų surinkimas ir perdavimas

2016 metų balandį startavo bendrovės „Amber Grid“ projektas „REMIT duomenų teikimo programinis modulis“ (RDTPM), kurį įgyvendino „Tieto Lietuva“. Klientui sudaryta galimybė automatizuotai teikti duomenis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai.

amber-grid.jpg

 

„Esame patenkinti rangovų darbu, projektas buvo atliktas labai operatyviai ir kokybiškai. Nepaisant trumpų įgyvendinimo terminų, sukurta sistema veikia sklandžiai – tai neabejotinai aukštos kvalifikacijos specialistų nuopelnas“, – Asta Stašinskaitė, „Amber Grid“ pardavimų skyriaus vadybininkė.

 

Klientas – AB „Amber Grid“

„Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.

Iššūkis

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos išleistą reglamentą dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, „Amber Grid“, kaip Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, buvo įpareigotas reguliariai teikti kasdieninius Lietuvos dujų rinkos duomenis Europos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai. Duomenų teikimo pradžia buvo numatyta nuo 2016 metų balandžio 7 d., tad „Tieto Lietuva“ turėjo tik šiek tiek daugiau negu mėnesį visų kliento bei Europos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros duomenų teikimo reikalavimų išsiaiškinimui, sistemos kūrimui, derinimui ir paleidimui.

Sprendimas

„Tieto Lietuva“ sukūrė sisteminį modulį, kuriame įgyvendintas automatinis duomenų surinkimas iš vidinių „Amber Grid“ sistemų, jų apdorojimas, atvaizdavimas, valdymas, kontroliavimas, koregavimas ir perdavimas į Europos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros informacinę sistemą.

Modulyje realizuotas automatinis siunčiamų duomenų versijų valdymas, įrašų duomenų atnaujinimas, duomenų sėkmingą nusiuntimą užtikrinantys mechanizmai ir „Amber Grid“ vidinių sistemų pateikiamų duomenų validacijos. Tai leidžia užtikrinti į Europos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros informacinę sistemą perduodamų duomenų korektiškumą.

Sukurta vertė

REMIT duomenų teikimo programinis modulis – tai visiškai automatizuota duomenų surinkimo, apdorojimo ir teikimo sistema, kuri atlieka duomenų teikimą ir tikrinimą be vartotojo įsikišimo. Modulyje realizuotas duomenų apdorojimo, siuntimo ir duomenų teikimo rezultatų stebėjimas leidžia „Amber Grid“ darbuotojams tiek sistemos pagrindiniame lange, tiek gaunamuose el. pranešimuose stebėti duomenų teikimo būklę. Modulio naudotojai gali įvairiais norimais pjūviais atsirinkti bei peržiūrėti visų išsiųstų duomenų istoriją, susiformuoti duomenų išsiuntimo ataskaitas, peržiūrėti išsiųstų duomenų turinį bei matyti išsiųstų duomenų apdorojimo rezultatus, kuriuos kiekvienam išsiųstam įrašui pateikia Europos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros informacinė sistema.

Gauti duomenų apdorojimo rezultatai automatiškai patikrinami RDTPM, o apie neatitikimus informuojami „Amber Grid“ darbuotojai, kurie, atsižvelgdami į patikrinimo rezultatus, gali atlikti duomenų korekcijas savo vidinėse sistemose. Tą atlikus RDTPM automatiškai sinchronizuojasi su „Amber Grid“ sistemomis ir išsiunčia pataisytus duomenis artimiausiu duomenų siuntimo metu. Tokiu būdu užtikrinama, kad naudotojams nereikės atlikti papildomų veiksmų RDTPM.

Taigi, RDTPM atlikdamas ne tik duomenų išsiuntimą, bet ir gautų rezultatų automatinę analizę padeda užtikrinti ir „Amber Grid“ vidinių sistemų duomenų korektiškumą.

Share